Phòng xông hơi khô 1m2

26.000.000

Kích thước: 1m2 x 2m3
nGỗ thông chi lê nhập khẩu
nThi công nhanh trong vòng 3 – 5 ngày

Phòng xông hơi khô 1m2

26.000.000

Mã: PCH1m2 Danh mục: ,