Bình lọc nước hồ bơi Emaux V900

– Tên sản phẩm: Bình lọc nước bể bơi Emaux V900
– Hãng sản xuất: Emaux – Hong Kong
– Đường kính: Ø900mm. Chiếu cao: 1300mm
– Áp lực vận hành tối đa: 36 psi/2,5 bar.